Protokół z I Walnego Zebrania 2010

PROTOKÓŁ z I Walnego Zebrania Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków

W dniu 5 marca 2009 r. na godzinę 13 00. i 13.30 drugi termin zostało zwołane I Walne Zebranie Członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków ,które odbyło się w sali 311 Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego ul. Bialska 104/118. Obecni według listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokółu stanowili wymagane statutem kworum wobec tego podjęte uchwały będą wiążące.

Rozpoczynając Zebranie prezes stowarzyszenia Anna Kaczorowska powitała przybyłych i wysunęła kandydaturę dr Jerzego Zajdla na przewodniczącego obrad. Propozycja została przyjęta przez aklamację. Dr Jerzy Zajdel objął prowadzenie obrad. Następnie skompletowano prezydium Zebrania. Wybrano Beatę Janas i Zdzisławę Sobiegraj do komisji wniosków oraz Annę Kaczorowską na protokolanta.

Z kolei przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Rozpoczęcie obrad

2. Uchwalenie regulaminów

– Walnego Zebrania

– Wyborów

– Komisji Rewizyjnej

– Zarządu

3. Sprawozdanie merytoryczne

4. Sprawozdanie finansowe

5. Rekomendacja Komisji Rewizyjnej

6. Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem sprawozdań oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi za rok 2009

7. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2010

8. Przyjęcie planu działalności

9 Dyskusja i uchwalenie składki Stowarzyszenia

10.Sprawy różne

11.Zamknięcie obrad

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie .

Następnie Przewodniczący przystąpił do punktu drugiego obrad poddając głosowaniu kolejno regulamin Walnego Zebrania, regulamin wyborów, regulamin Zarządu i regulamin Komisji Rewizyjnej Regulaminy przyjęto uchwałami stanowiącymi załączniki od 2 do 5

Realizując punkt trzeci obrad Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej które wpłynęło do prezydium. Sprawozdanie to stanowi załącznik 6

Realizując punkt czwarty obrad Przewodniczący zapoznał obecnych ze sprawozdaniem finansowym które wpłynęło do prezydium. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik 8

Realizując punkt piąty obrad Przewodniczący przeczytał rekomendację Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2009. Dokument ten stanowi załącznik 9

Kolejno w punkcie szóstym obrad zostały przeprowadzone głosowania. Treść uchwał oraz wyniki głosowania stanowią załączniki od 10 do 12.

Następnie w punkcie siódmym porządku dziennego Przewodniczący obrad przedstawił plany działalności na rok 2010 które dołączone są jako załącznik 13. Plany te zostały poddane głosowaniu .Treść uchwał wyniki głosowania to załączniki 14 i 15

Kolejnym punktem obrad byla dyskusja nad zmianą wysokości składki człokowskiej która uchwałą Zarządu ustalona na 60 zł. rocznie.  Treść uchwały i wyniki głosowania stanowią załącznik 16

Na tym zakończono obrady I Walnego Zebrania Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa