Protokół VI Walnego Zebrania 2014

 

W dniu 13 marca 2014 r. na godz.15.00 i 15.15 drugi termin ostało zwołane VI Walne Zebranie Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków, które odbyło się w świetlicy szpitala na ul. PCK 1.

Członkowie według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu stanowili wymagane kworum, wobec tego podjęte uchwały będą wiążące.

Po powitaniu zgromadzonych prezes Zdzisława Sobiegraj przedstawiła porządek obrad, dodając jeszcze jeden punkt – uzupełniające wybory do zarządu w związku ze śmiercią członka zarządu K. Sikory.

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013, dyskusja i głosowanie.
  3. Sprawozdanie finansowe za rok 2013, dyskusja i głosowanie.
  4. Przedstawienie opinii przez Komisję Rewizyjną.
  5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie.
  6. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. Przedstawienie tymczasowego planu działalności.
  8. Przedstawienie prowizorycznego budżetu na rok 2014.
  9. Uzupełniające wybory do zarządu.
  10. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski, dyskusja.

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Rozpoczynając obrady p. prezes poprosiła zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych w ubiegłym roku naszych członków śp. Aleksandrę Kijak i śp. Krzysztofa Sikorę.

Realizując punkt drugi obrad prezes p. Zdzisława Sobiegraj odczytała sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej za rok 2013. Poddane głosowaniu sprawozdanie przyjęto jednogłośnie (uchwała nr 1) .

Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2.

Z powodu usprawiedliwionej nieobecności p. Małgorzaty Sikory, skarbnika Stowarzyszenia,

p. prezes zapoznała obecnych ze sprawozdaniem finansowym Zarządu za rok 2013.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 3. Zebrani przyjęli je jednogłośnie (uchwała nr 2)

Realizując punkt czwarty i szósty obrad Ewa Skoczylas przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2013. W głosowaniu przyjęto je jednogłośnie (uchwała nr 3).

Dokument Komisji stanowi załącznik nr 4.

Następnie w punkcie siódmym porządku obrad prezes Zdzisława Sobiegraj przedstawiła plany działalności na rok 2014 r. , które dołączone są jako załącznik nr 5.

Plany te zostały poddane pod dyskusję i głosowanie (uchwała nr 4).

W punkcie ósmym prezes p. Sobiegraj przedstawiła prowizoryczny budżet stowarzyszenia na przyszły rok. Nie możemy liczyć na duże wpływy ze składek. Aktywnie działających członków mamy niespełna trzydziestu, tak więc założyliśmy przychód stowarzyszenia w kwocie 2000 zł. Prowizoryczny budżet przyjęto jednogłośnie (uchwała nr 5).

Wobec zmniejszenia się liczby osób w zarządzie z powodu niespodziewanego zgonu śp. Krzysztofa Sikory, zarząd postanowił przeprowadzić wybory uzupełniające. Korzystając z tej okazji Anna Kaczorowska zgłosiła chęć zrezygnowania z funkcji członka zarządu. W wyniku głosowania do zarządu dołączyły Beata Janas, Bogusława Zarzycka oraz Grażyna Kowalczyk. W głosowaniu wzięło udział o jedną osobę mniej, gdyż M. Plaskacz wcześniej opuściła zebranie. (uchwała nr 6).

Postanowiono także o zmianie adresu siedziby stowarzyszenia, która teraz mieścić się będzie przy ul. Malborskiej 5 a adres korespondencyjny przy ul. Mielczarskiego 24 m 7 (uchwała nr 7).

Na tym zakończono obrady VI Walnego Zebrania Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków.

 

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa