Protokół VIII Walnego Zebrania 2016

W dniu 9 marca 2016 r. na godz.15.00 zostało zwołane VIII Walne Zebranie Częstochowskiego
Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków, które odbyło się w świetlicy szpitala na ul. PCK 1.
Członkowie /26 osób/ według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu stanowili
wymagane kworum, wobec tego podjęte uchwały będą wiążące.
Po powitaniu zgromadzonych prezes Zdzisława Sobiegraj przedstawiła przewidywany porządek
obrad:
1. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015, dyskusja i głosowanie
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015, dyskusja i głosowanie
3. Przedstawienie opinii przez Komisję Rewizyjną
4. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi
6. Przedstawienie tymczasowego planu działalności
7. Przedstawienie prowizorycznego budżetu na rok 2016
8. Sprawy organizacyjne
9. PRZERWA
10.Wybory Zarządu
11.Wybory Prezesa
12.Wybory Komisji Rewizyjnej
13.Sprawy różne
14.Zamknięcie obrad
ale wobec głosów osób, które musiały wcześniej opuścić zebranie, wnioskowała o rozpoczęcie zebrania
od wyborów nowego zarządu. Wszyscy obecni przyjęli tę decyzję jednogłośnie.

CZĘŚĆ WYBORCZA
Na wstępie dotychczasowy prezes Zarządu Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich
Sympatyków Zdzisława Sobiegraj w krótkiej mowie wyraziła podziękowanie za dotychczasową
współpracę Zarządowi i członkom Stowarzyszenia. Następnie członkowie zgłosili dwie
kandydatury na stanowisko prezesa: ponownie Zdzisławę Sobiegraj oraz Bogusławę Zarzycką.
Oddawane głosy liczyła kol. Małgorzata Kuliberda. Członkowie jako nowego prezesa większością
głosów wybrali Zdzisławę Sobiegraj – 23 głosy, Bogusława Zarzycka otrzymała 3 głosy.Nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Zarząd Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków kolejnej kadencji
wybrano jednogłośnie w składzie:
Bogusława Zarzycka
Wanda Kołodziejczyk – Miklus
Halina Sosna
Aldona Mazur
Jolanta Szlęg
Barbara Strach
Krystyna Drutowska
Lidia Dobrzańska
Członków Komisji Rewizyjnej również wybrano jednogłośnie:
Ewa Skoczylas
Grażyna Łyczba
Zygmunt Kąsiel
Postanowiono także o zmianie adresu siedziby stowarzyszenia, która teraz mieścić się będzie przy
ul. 11 Listopada 18 m 37.

CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
Realizując punkt drugi obrad prezes p. Zdzisława Sobiegraj odczytała sprawozdanie zarządu z
działalności merytorycznej za rok 2015. Poddane głosowaniu sprawozdanie przyjęto jednogłośnie
(uchwała nr 1) .Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2.
Następnie p. prezes zapoznała obecnych ze sprawozdaniem finansowym Zarządu za rok 2015.
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 3. Zebrani przyjęli je jednogłośnie (uchwała nr 2)
Realizując punkt czwarty i szósty obrad Ewa Skoczylas przedstawiła stanowisko Komisji
Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2015. W głosowaniu przyjęto
je jednogłośnie (uchwała nr 3).
Dokument Komisji stanowi załącznik nr 4.
Następnie w punkcie siódmym porządku obrad prezes Zdzisława Sobiegraj przedstawiła plany
działalności na rok 2016 r. , które dołączone są jako załącznik nr 5.
Plany te zostały poddane pod dyskusję i głosowanie (uchwała nr 4).
W punkcie ósmym prezes p. Sobiegraj przedstawiła prowizoryczny budżet stowarzyszenia na
przyszły rok. Nie możemy liczyć na duże wpływy ze składek. Aktywnie działających członków
mamy niespełna trzydziestu, tak więc założyliśmy przychód stowarzyszenia w kwocie 2400 zł.
Prowizoryczny budżet przyjęto jednogłośnie (uchwała nr 5).
Na tym zakończono obrady VIII Walnego Zebrania Częstochowskiego Stowarzyszenia
Reumatyków i ich Sympatyków.
Częstochowskie

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa