Archive for Październik, 2012

Światowy Dzień Reumatyzmu

Jak co roku 12 października przypada  Światowy Dzień Reumatyzmu. Obchody tego dnia nasze stowarzyszenie  rozpoczęło już 11- go października podczas wieczornego występu Kabaretu Moralnego Niepokoju w klubie Politechnik. Była to kolejna impreza, w której mogliśmy uczestniczyć dzięki dofinansowaniu z MOPS. Natomiast 12-go spotkaliśmy się w sali świetlicy szpitala. W pierwszej części  zebrania  dr nauk medycznych Jerzy Zajdel – specjalista reumatolog pogłębił naszą wiedzę o lekach stosowanych w schorzeniach reumatycznych, a następnie dr Anna Zajdel – specjalista chorób płuc, przybliżyła nam problem gruźlicy, jej powiązań z chorobami reumatycznymi w tym z leczeniem biologicznym. Drugą, mniej oficjalną część spotkania wypełniły rozmowy przy kawie i słodkim poczęstunku.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.