Protokół z XV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Protokół

XV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków CzSRiIS w dniu 08.09.2022 Częstochowa ul. F. Focha 19/21

Pełniącą obowiązki prezesa pani Jolanta Strębska przywitała przybyłych na zebranie :zaproszonych gości, członków honorowych, członków zarządu i zwyczajnych członków CzSRiIS.

XV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków CzSRiIS zostało zwołane w celu wyboru prezesa CzSRiIS i wyboru składu uzupełniającego zarząd CzSRiIS, zgodnie ze statutem odnośnie funkcjonowania Stowarzyszenia § 30 pkt. 1.

Pani Jolanta Strębska stwierdziła, że I termin rozpoczęcia zebrania nie może się odbyć o godzinie 16.00 ilość osób uprawnionych do głosowania była mniejsza niż 50% wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania wynosiła 30 osób , co stanowiło 32% z 97 członków CzSRiIR. Zebranie rozpoczęło się w II terminie o godzinie 16.15 spełniając warunek prawomocności i zdolności w podejmowaniu uchwał.

W kolejności pani Jolanta Strębska zaproponowała skład Prezydium XV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków CzSRiIS, proponując panią Beatę Żabińską, Barbarę Strach I Krystynę Trzepizur. Zwróciła się również do zebranych na sali o zgłaszanie innych chętnych. Wskazani kandydaci wyrazili zgodę na prezentowanie zebrania, ostatecznie wybrano panią Beatę Żabińską na przewodniczącą Prezydium, panią Barbarę Strach na sekretarza I Krystynę Trzepizur na członka. Akceptacja wybranych delegatów została przyjęta przez jawne głosowanie. Ilość kandydatów nie była większa niż określona w Regulaminie Obrad, nie zgłoszono uwag do Regulaminu i Porządku Obrad.

Przewodniczącą zebrania przeprowadziła głosowanie jawne nad Regulaminem Obrad i Regulaminem Wyborów, oraz porządkiem obrad XV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków CzSRiIS.

Pełniącą obowiązki prezesa pani Jolanta Strębska zgłosiła propozycje składu Komisji Skrutacyjnej, proponując tę funkcję Krzysztofowi Mazurowi ,Agnieszce Romańskiej i Grażynie Jędrzejczyk. Zadała pytanie do zebranych na sali o zgłaszanie innych chętnych. Wskazani na członków Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na uczestniczenie. Przewodniczącą Prezydium przedstawiła pod głosowanie udział tych osób w Komisji Skrutacyjnej, skład w głosowaniu jawnym został zaakceptowany. Zaproponowała następnie o przejęciu przez Prezydium kompetencji Komisji Uchwał i Wniosków, powołując się na §3 pkt. 7 Regulaminu Walnego Zebrania. Zebrani zaakceptowali wniosek jawnym głosowaniu.

Komisja Skrutacyjna przedstawiła protokół nr 1 o ukonstytuowaniu się. W protokole nr. 2 zatwierdziła godzinę i termin rozpoczęcia XV Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków CzSRiIS potwierdziła jego prawomocność i zdolność do podejmowania uchwał. W protokole nr 3 Komisja Skrutacyjna zatwierdziła wybór Przewodniczącego zebrania , a w protokole nr 4 wybór składu Prezydium zebrania.

Przewodniczącą zebrania poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatów na prezesa CzSRiIS. Została zgłoszona pani Jolanta Strębska .Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie przez podniesienie ręki. Pani Jolanta Strębska uzyskała ilość 30 głosów Treść uchwały nr 1 o wyborze pani Jolanty Strębskiej na prezesa CzSRiIS została przyjęta. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół nr 5 z wyników głosowania na Prezesa CzSRiIS.

W dalszej części przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłaszanie kandydatów do uzupełnienia składu zarządu. Zostali zgłoszenia pani Wioletta Trzcińska,Beata Rajek. W głosowaniu jawnym kandydaci zostali wybrani na członków zarządu. Treść uchwały nr 2 o uzupełnieniu składu zarządu została przedstawiona. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół nr 6 z głosowania .

W sprawach uzupełniający przewodnicząca zebrania przedstawiła deklarację ze zgłoszeniem czterech nowych członków do CzSRiIS, w tym celu zostało przeprowadzone jawne głosowanie , zgodnie z Regulaminem o przyjęciu nowych członków bez orzeczeń o niepełnosprawności.Kandydaci zostali przyjęci uchwałą nr 3 ,Komisja Skrutacyja odczytała protokół nr 7 z głosowania.

Przewodnicząca Prezydium pogratulowała wszystkim wybranym życząc wytrwałości i współpracy w zarządzaniu Stowarzyszeniem, podziękowała wszystkim przybyłym na zebranie.

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

Barbara Strach Beata Żabińska

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa