Protokół z X Walnego Zebrania 2018

Protokół X  Walnego Zebrania Członków

     W dniu 14 lutego 2018 r. o godzinie 15.00 zostało zwołane X Walne Zebranie Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków, które odbyło się w świetlicy szpitala na PCK 1.

Członkowie /19 osób/według listy obecności, która stanowi wymagane kworum, wobec tego podjęte uchwały będą wiążące.

  Po powitaniu zgromadzonych prezes Zdzisława Sobiegraj  przedstawiła przewidywany porządek obrad:

 1.  Powitanie
 2. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017, dyskusja i głosowanie
 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2017, dyskusja i głosowanie
 4. Przedstawienie opinii przez Komisję Rewizyjną
 5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Przedstawienie tymczasowego planu działalności
 8. Przedstawienie prowizorycznego budżetu na rok 2018
 9. Przerwa 10 minutowa
 10. Wybory Komisji Skrutacyjnej
 11. Wybory do Zarządu
 12. Wybory Prezesa
 13. Wybory do Komisji Rewizyjnej
 14. Sprawy różne
 15. Zamknięcie obrad

CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

Realizując  punkt drugi obrad prezes p. Zdzisława Sobiegraj odczytała sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej    z rok 2017 . Poddane głosowaniu sprawozdanie przyjęto jednogłośnie ( uchwala nr 1).

Następnie skarbnik  Wanda  Kołodziejczyk-Miklus zapoznała obecnych ze sprawozdaniem finansowym Zarządu za rok 2017       Zebrani przyjęli je jednogłośnie (uchwala nr 2)

Realizując punkt czwarty i szósty obrad  Ewa Skoczylas przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie  Zarządowi absolutorium za rok 2017. W głosowaniu przyjęto je jednogłośnie (uchwala nr 3)

Z uwagi na to że prezes Zdzisława Sobiegraj, sekretarz Bogusława Zarzycka, przewodnicząca komisji rewizyjnej Ewa Skoczylas     złożyły rezygnację z dniem 14.02.2018r z dotychczas zajmowanych funkcji punkt siódmy  i ósmy porządku obrad zostanie               przedstawiony członkom stowarzyszenia przez nowego prezesa w późniejszym  terminie

 

 

CZĘŚĆ WYBORCZA

Na wstępie dotychczasowy prezes Zarządu Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków                                Zdzisława Sobiegraj w krótkiej mowie wyraziła podziękowanie za dotychczasową współpracę                                                                    Zarządowi i   członkom Stowarzyszenia. Panie: Zdzisława Sobiegraj, Bogusława Zarzycka, Ewa Skoczylas złożyły rezygnację z dotychczas   zajmowanych funkcji. Po burzliwej dyskusji członkowie stowarzyszenia zgłosili kandydaturę na stanowisko prezesa : Wandę Kołodziejczyk-Miklus dotychczasowego skarbnika stowarzyszenia. Odbyło się jawne głosowanie.  Zgromadzeni członkowie jednomyślnie wybrali Wandę Kołodziejczyk-Miklus na prezesa Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków.  Do Zarządu Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków dołączyła Zofia Dobrzańska wybrana  jednogłośnie w jawnym głosowaniu. Dotychczasowy członek zarządu Jolanta Szlęg przyjęła stanowisko przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Wybrana jednomyślnie w jawnym głosowaniu

     Zarząd Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków wybrano jednogłośnie w składzie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wanda Kołodziejczyk-Miklus

     Halina Sosna

     Aldona Mazur

     Barbara Strach

     Krystyna Drutowska

     Lidia Dobrzańska

     Zofia Dobrzańska

       Członków Komisji Rewizyjnej również wybrano jednogłośnie:

     Jolanta Szlęg

    Grażyna Łyczba

    Zygmunt Kąsiel

   Postanowiono także o zmianie adresu siedziby stowarzyszenia i adresie korespondencyjnym , która teraz mieścić się będzie

  w Częstochowie przy ul  Bema 18

UCHWAŁA NR 4/ 2018

  Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków na X walnym Zebraniu w dniu 14.02.2018 r po rezygnacji z

zajmowanych funkcji przez: Zdzisławę Sobiegraj,  Bogusławę Zarzycką, Ewę Skoczylas powierzono nowe funkcje dotychczasowym  członkom:

ZARZĄD

Wanda Kołodziejczyk- Miklus  – Prezes

Barbara Strach      – Vice Prezes

Aldona Mazur – Skarbnik

Halina Sosna – Sekrtarz

                                                                                                                                                                                                           

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Krystyna Drutowska

Lidia Dobrzańska

Zofia Dobrzańska

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Jolanta Szlęg

Grażyna Łyczba

Zygmunt Kąsiel

UCHWAŁA NR 5/2018

    Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich sympatyków na X Walnym Zebraniu w dniu 14 lutego 2018 r.                             postanowiło zmienić adres siedziby stowarzyszenia z ul. 11 Listopada 18 / m 37 42-216 Częstochowa na                                      ul. Bema 18 42-202 Częstochowa 

    Adres korespondencyjny z ul Św. Teresy 5/m59 42-200 Częstochowa na ul .Bema 18 42-202 Częstochowa

 

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa