Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego 31.08.2012r.

W dniu 31.08.2012 r. na godzinę 15.30 i 15.45 drugi termin, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków w sali świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Tysiącleciu ul. PCK 1.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17.20. Opóźnienie wynikało z powodu braku dostatecznej reprezentacji komisji rewizyjnej, z chwilą gdy dojechał kol. Jerzy Podsiedlik wraz z kol. Ewą Skoczylas stanowili większość składu trzyosobowej komisji i można było rozpocząć obrady. W trakcie oczekiwania członkowie stowarzyszenia mieli okazję do wypowiedzi co wywołało burzliwą dyskusję.

Członkowie według listy obecności (załącznik nr 1) stanowili wymagane Statutem kworum, wobec tego podjęte uchwały będą wiążące. Prezes Anna Kaczorowska objęła prowadzenie obrad, a następnie skompletowano prezydium zebrania w składzie Elżbieta Bednarska, Anna Kaczorowska i Marzanna Plaskacz.

Z kolei prowadząca przedstawiła zaktualizowany porządek obrad:

CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

1. Sprawozdanie merytoryczne ; dyskusja i głosowanie

2. Sprawozdanie finansowe : dyskusja i głosowanie

3. Rekomendacja Komisji Rewizyjnej

4. Przedstawienie prowizorium budżetowego do końca 2012

5. Przedstawienie wstępnych planów działalności do końca 2012

6. Przeprowadzenie głosowania uchwał o przyjęciu sprawozdań

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi

8. Sprawy różne

CZĘŚĆ WYBORCZA

1 Powołanie Komisji Wyborczej

2.Wytypowanie Kandydatów

3.Wybór Prezesa Stowarzyszenia

4. Wybór Zarządu Stowarzyszenia

5. Wybór Komisji Rewizyjnej

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Realizując punkt pierwszy obrad Anna Kaczorowska przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej od 15 marca do30 sierpnia 2012r.

Sprawozdanie to stanowi załącznik 2

Realizując punkt drugi obrad skarbnik Stowarzyszenia kol. Marzanna Plaskacz przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe Zarządu za okres od 12 maja do 30 sierpnia 2012 r. oraz przedstawiła swoją ocenę dokumentacji finansowej poprzedniej kadencji .

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik 3

W kolejnym punkcie obrad prowadząca, poprosiła kol. Ewę Skoczylas, aby przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres 15 marca do 30 sierpnia 2012 r.

Dokument ten stanowi załącznik 4

W następnym punkcie porządku dziennego prowadząca obrady Anna Kaczorowska przedstawiła wstępne plany działalności do końca 2012 r. oraz prowizorium budżetowe do końca 2012 roku dołączonymi jako załącznik nr 5.


W kolejnym punkcie zebrania kol. Elżbieta Bednarska przeprowadziła głosowanie nad koniecznymi uchwałami.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Uchwały te stanowią kolejne załączniki do protokółu.

Przyjęto jednogłośnie nadanie tytułu Członka Honorowego w uznaniu dla szczególnych zasług dla: pani Anny Kapuścińskiej.

Na tym zakończono obrady części Sprawozdawczej Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków.


CZĘŚĆ WYBORCZA

 

Rozpoczynając drugą część Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 2012 r. ustępująca prezes Anna Kaczorowska wyraziła podziękowanie za dotychczasową współpracę wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz prosiła, aby nie wysuwano jej kandydatury do władz Stowarzyszenia ze względu na zły stan zdrowia.

 

Realizując następny punkt obrad powołano komisję wyborczą w składzie: Anna Kapuścińska, Jadwiga Skiba i Krystyna Zielińska.

W kolejnym punkcie obrad zgłoszono następujących kandydatów do władz Stowarzyszenia :

1. Bednarska Elżbieta

2. Drutowska Krystyna (nieobecna, wyraziła pisemną zgodę)

3. Kaczorowska Anna

4. Kuliberda Małgorzata

5. Podsiedlik Jerzy

6. Sikora Krzysztof

7. Sikora Małgorzata

8. Skoczylas Ewa

9. Sobiegraj Zdzisława

10.Tęcza Dorota

11.Wróbel Elżbieta

12.Zarzycka Bogusława (nieobecna , wyraziła pisemną zgodę)

Przeprowadzono głosowanie ,którego szczegóły zawiera protokół komisji wyborczej, wraz z kartami wyborczymi dołączony do dokumentacji.

 

Władze trzeciej kadencji wybrano w składzie:

Prezes: Zdzisława Sobiegraj

Zarząd:

Bednarska Elżbieta

Drutowska Krystyna

Kaczorowska Anna

Kuliberda Małgorzata

Sikora Krzysztof

Sikora Małgorzata

Tęcza Dorota

Zarzycka Bogusława

Komisja Rewizyjna:

Podsiedlik Jerzy

Skoczylas Ewa

Wróbel Elżbieta


Po ogłoszeniu wyników wyborów potwierdzonych odpowiednimi uchwałami zamieszczonymi w załącznikach, ustępująca Anna

Kaczorowska pogratulowała nowo wybranej Prezes Zdzisławie Sobiegraj która podziękowała za okazane zaufanie.

Na tym obrady zakończono.

 

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa