Protokół z III Walnego Zebrania 2012

PROTOKÓŁ
Walnego  Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego
Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków
i ich Sympatyków.

W dniu  16 marca 2012r. na godzinę 13.30 i 14.00 drugi termin, zostało zwołane
Walne Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze  Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków ,które odbyło się w Świetlicy Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego  na Tysiącleciu ul. PCK 1.

Członkowie według listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokołu
stanowili wymagane statutem  kworum, wobec tego podjęte uchwały są wiążące
Po powitaniu obecnych, prezes Anna Kaczorowska objęła prowadzenie obrad.
Następnie skompletowano prezydium Zebrania w składzie Beata Janas ,
Anna Kaczorowska i Genowefa Szwarlik.
Z kolei prowadząca przedstawiła porządek obrad:
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA
1.  Rozpoczęcie obrad
2.  Sprawozdanie merytoryczne
3.  Sprawozdanie finansowe
4.    Rekomendacja Komisji Rewizyjnej
5.    Przedstawienie prowizorium budżetowego na rok 2012
6.  Przedstawienie wstępnych planów działalności na rok 2012
7.  Przyjęcie uchwałą planów działalności
8.  Przeprowadzenie głosowania uchwał o przyjęciu sprawozdań .
9 . Głosowanie nad udzieleniem  absolutorium Zarządowi za rok 2011
10. Zmiany w statucie
11. Nadanie tytułu Członka Honorowego
12. Sprawy różne
CZĘŚĆ WYBORCZA
1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej
2.Wytypowanie Kandydatów
3.Wybór Prezesa Stowarzyszenia
4. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
5. Wybór Komisji Rewizyjnej
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Realizując punkt drugi obrad prowadząca prosiła kol. Beatę Janas sekretarza
Stowarzyszenia  o przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
merytorycznej za rok 2011.
Sprawozdanie to stanowi załącznik 2

Realizując punkt trzeci obrad kol. Zdzisława Sobiegraj
skarbnik Stowarzyszenia oraz kol. Beata Janas przedstawiły zebranym
sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2011.
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik 3

Realizując punkt czwarty obrad prowadząca, poprosiła kol. Ewę Skoczylas
aby przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej  oraz wniosek o udzielenie
Zarządowi absolutorium za rok 2011.
Dokument ten stanowi załącznik  4

Następnie w punkcie piątym i szóstym porządku dziennego prowadząca  obrady
Anna Kaczorowska przedstawiła kolejno wstępne plany działalności na rok 2012
Oraz prowizorium budżetowe na rok 2012
dołączonymi  jako załącznik nr 5
W kolejnym punkcie  zebrania p.Beata Janas przeczytała kolejno uchwały
i przeprowadzono głosowanie
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Uchwały te stanowią kolejne załączniki do protokółu

W punkcie dziesiątym uchwalono niezbędne zmiany w Statucie Stowarzyszenia

W punkcie jedenastym przegłosowano nadanie tytułu Członka Honorowego w uznaniu dla szczególnych zasług dla:
pani Zofii Radeckiej
oraz
pani Haliny Szwarlik

W punkcie dwunastym obrad podjęto uchwałę o posiadaniu przez Stowarzyszenie
adresu korespondencyjnego w celu sprawniejszego funkcjonowania Zarządu

Na tym zakończono obrady części pierwszej Sprawozdawczej Walnego Zebrania Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków.

CZĘŚĆ WYBORCZA
Rozpoczynając drugą część Walnego Zebrania 2012 roku  dotychczasowy prezes
Zarządu Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków .
W krótkiej mowie pożegnalnej wyraziła podziękowanie za dotychczasową
współpracę Zarządowi i członkom Stowarzyszenia.

Realizując następny punkt obrad powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
Krystyna Dobrzyńska , Marzanna Plaskacz, Halina Sosna
W kolejnym punkcie obrad zgłoszono następujących kandydatów na
Prezesa Stowarzyszenia :
1.    Zdzisława Sobiegraj
2.    Anna Kaczorowska
3.    Jerzy Zajdel
4.    Ewa Skoczylas
5.    Jerzy Podsiedlik.
W tym momencie głos zabrał kol. Jerzy Podsiedlik proponując aby zagłosować
na dotychczasowe władze , gdyż wprowadzały w życie Stowarzyszenie  same
się uczyły i dopiero w drugiej kadencji będą mogły się  wykazać .
Propozycję przyjęto jednogłośnie.
Tak więc na Prezesa wybrano jednogłośnie  Annę Kaczorowską na drugą kadencję.
Zarząd Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków drugiej kadencji
uzupełniając wakaty , jednogłośnie  wybrano w składzie:
1.    Elżbieta Bednarska
2.    Żaneta Parchańska
3.    Marzanna Plaskacz
4.    Małgorzata Sikora
5.    Zdzisława Sobiegraj
6.    Genowefa Szwarlik
7.    Jerzy Zajdel
Komisję Rewizyjną drugiej kadencji jednogłośnie wybrano w składzie :
1.    Beata Janas
2.    Jerzy Podsiedlik
3.    Ewa Skoczylas

Dziękując w imieniu władz Stowarzyszenia za okazane zaufanie prezes Anna Kaczorowska zakończyła obrady.

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa