Protokół z II Walnego Zebrania 2011

PROTOKÓŁ z  II Walnego  Zebrania Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków

W dniu  4 marca 2011r. na godzinę 14.00 i 14.15 drugi termin zostało zwołane

II Walne Zebranie  Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków

i Ich Sympatyków ,które odbyło się w Świetlicy Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego  na Tysiącleciu ul. PCK 1.

Członkowie według listy obecności która stanowi załącznik nr 1 do protokółu

stanowili wymagane statutem  kworum wobec tego podjęte uchwały

będą wiążące .

Po powitaniu obecnych prezes Anna Kaczorowska objęła prowadzenie obrad.

Następnie skompletowano prezydium Zebrania w składzie Beata Janas ,

Anna Kaczorowska i Zdzisława Sobiegraj .

Z kolei prowadząca przedstawiła porządek obrad:

1.  Rozpoczęcie obrad

2.  Sprawozdanie merytoryczne

3.  Sprawozdanie finansowe

4.  Rekomendacja Komisji Rewizyjnej

5.  Przedstawienie planów działalności na rok 2011

6.  Dyskusja nad planami działalności

7.  Przyjęcie uchwałą planów działalności

8.  Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem sprawozdań

9 . Głosowanie nad udzieleniem  absolutorium Zarządowi za rok 2010

10. Sprawy różne

11. Zamknięcie obrad

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Prowadząca zachęciła obecnych do dokładnego zapoznania się z ankietą

przygotowaną przez Zarząd i odniesienie się do zawartych w niej zagadnień

Realizując punkt drugi obrad prowadząca prosiła p.Beatę Janas sekretarza

Stowarzyszenia  o przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności

merytorycznej za rok 2010.

Sprawozdanie to stanowi załącznik 2

Realizując punkt trzeci obrad prowadząca poprosiła p. Zdzisławę

Sobiegraj skarbnika Stowarzyszenia aby zapoznała obecnych

ze sprawozdaniem finansowym Zarządu za rok 2010.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik 3

Realizując punkt czwarty obrad prowadząca poprosiła Ewę Skoczylas

aby przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej  oraz wniosek o udzielenie

Zarządowi absolutorium za rok 2010.

Dokument ten stanowi załącznik  4

Następnie w punkcie piątym porządku dziennego prowadząca  obrady

Anna Kaczorowska  przedstawiła  kolejno plany działalności na rok 2011

które dołączone są jako załącznik 5

Plany te zostały poddane pod dyskusję i głos zabrali :

  • na temat imprez , spotkań integracyjnych

Pani Beata Janas zaproponowała wspólne wyjście do tetru 6 kwietnia b.r.

  • na temat spotkań informacyjno-edukacyjnych

Pan Alojzy Piętak przedstawił możliwość zaproszenia doktora Karola

Szyluka chirurga traumatologa z Piekar Śląskich.

P. Beata Janas zapoznała zebranych z projektem warsztatów z psychologiem

doktorem Jędrzejewskim ,który został złożony przez Zarząd do Centrum

Organizacji Pozarządowych.

Anna Kaczorowska poprosiła o wykład na temat reumatyzmu doktor

Żanetę Parchańską specjalistę reumatologa, oraz na temat znaczenia ruchu

i gimnastyki mgr Beatę Zozuń specjalistę rehabilitacji.

  • na temat współpracy z innymi organizacjami

Pani Marzanna Plaskacz zaproponowała kontakt z Częstochowskim

Stowarzyszeniem Tacy Sami

Pani Krystyna Obała obiecała kontakt z  organizacją Caritas

  • na temat siedziby

Pani Zdzisława Sobiegraj przedstawiła propozycje lokali jakie U.Miasta

proponuje Naszemu Stowarzyszeniu.

Anna Kaczorowska zapoznała obecnych z alternatywną możliwością

wspólnego użytkowania lokalu z inną organizacją.

Pani Genowefa Szwarlik wyraziła pogląd że dostępne lokale nie są

odpowiednie dla naszego Stowarzyszenia.

Pani Marzanna Plaskacz uważała że należy korzystać z istniejących

możliwości .

Pan Jerzy Podsiedlik zauważył że w obecnym stanie finansowym

Stowarzyszenia nie stać na remont a także użytkowanie lokalu

a  nie ma gwarancji na dofinansowanie z U.M.w obecnym czasie

kryzysu gospodarczego i cięć budżetowych .

W punkcie ósmym zebrania p.Beata Janas przeczytała kolejno uchwały

i przeprowadzono głosowanie

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez aklamację

Uchwały te stanowią kolejne załączniki do protokółu

Na tym zakończono obrady II Walnego Zebrania Częstochowskiego

Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa