Protokół IX Walnego Zebrania 2017

W dniu 08 marca 2017 r. na godz.15.00 i 15.15 drugi termin zostało zwołane IX Walne Zebranie Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków, które odbyło się w świetlicy szpitala przy ul. PCK 1.

Członkowie według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu stanowili wymagane kworum, wobec tego podjęte uchwały będą wiążące.

Po powitaniu zgromadzonych prezes Zdzisława Sobiegraj przedstawiła porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania

2.Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016, dyskusja i głosowanie

3.Sprawozdanie finansowe za rok 2016, dyskusja i głosowanie

4.Przedstawienie opinii przez Komisję Rewizyjną

5.Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie

6.Udzielenie absolutorium Zarządowi

7.Przedstawienie tymczasowego planu działalności

8.Przedstawienie prowizorycznego budżetu na rok 2017

9.Sprawy organizacyjne, wolne wnioski, dyskusja.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Realizując punkt drugi obrad prezes Zdzisława Sobiegraj odczytała sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za rok 2016. Poddane głosowaniu sprawozdanie przyjęto jednogłośnie (uchwała nr 1) . Oddawane głosy wszystkich głosowań liczyła p. Bogusława Zarzycka.

Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2

W punkcie trzecim obrad w obecności skarbnika Wandy Kołodziejczyk-Miklus , prowadząca zebranie prezes Zdzisława Sobiegraj zapoznała obecnych ze sprawozdaniem finansowym Zarządu za rok 2016.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 3.

Realizując punkt czwarty, piąty i szósty obrad Grażyna Łyczba przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2016. W głosowaniu za przyjęciem sprawozdania opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy obecni.

Dokument Komisji stanowi załącznik nr 4.

Następnie w punkcie siódmym porządku obrad prezes Zdzisława Sobiegraj przedstawiła plany działalności na rok 2017 r. , które dołączone są jako załącznik nr 5.

Plany te zostały poddane pod dyskusję i głosowanie (uchwała nr 4). Omówiono:

  • sprawy dofinansowania z Urzędu Miasta – otrzymaliśmy informację o otrzymaniu dotacji do wyjazdu do term w Szaflarach(2000,00 zł.) i do spotkania opłatkowego (2000,00 zł.) oraz ze środków PRFON – oczekujemy na wiadomość czy i w tym roku dostaniemy dofinansowanie do wyjść kulturalnych i na wyjazd na baseny w Uniejowie.

  • temat Światowego Dnia Reumatyzmu – w jaki sposób zorganizować obchody tego dnia (spotkanie, wykład?)

  • kontynuację naszych comiesięcznych spotkań (jak mają przebiegać – kolejne wykłady? Jakich specjalistów?)
  • tradycyjne już spotkanie opłatkowe

 

 

W punkcie ósmym prezes p. Sobiegraj przedstawiła prowizoryczny budżet stowarzyszenia na przyszły rok. Jak co roku powtarza się kwestia osób, które zapisały się do stowarzyszenia i nie wykazują aktywności na spotkaniach i nie opłacają składek. Wpłaty od członków aktywnych dokonywane są nieregularnie, wobec czego trudno z góry przewidzieć stan naszych aktywów. Założony przychód stowarzyszenia w kwocie 1800 zł. przyjęto jednogłośnie (uchwała nr 5)

Przyjęto również w poczet honorowych członków naszego stowarzyszenia panią Beatę Żabińską jednogłośnie (uchwała nr 6).

Na tym zakończono obrady IX Walnego Zebrania Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków.

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa