Archive for Sierpień, 2018

Akt Nadania Godności Członka Honorowego

Na ostatnim zebraniu członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków które odbyło się 8 sierpnia 2018 został przekazany na ręce Pani Małgorzaty Sikora Akt Nadania Godności Członka Honorowego.

Środa Reumatyka 2018

Zapraszamy na ósme w tym roku zebranie członków stowarzyszenia,

które odbędzie się 8 sierpnia.  Spotykamy się jak zawsze w świetlicy szpitala

przy ul. PCK o godzinie 15:00

Zarząd Stowarzyszenia