Protokół V Walnego Zebrania Członków

W dniu 13 marca 2013 r. na godz.15.00 i 15.15 drugi termin ostało zwołane V Walne Zebranie Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków, które odbyło się w świetlicy szpitala na ul. PCK 1.

Członkowie według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu stanowili wymagane kworum, wobec tego podjęte uchwały będą wiążące.

Po powitaniu zgromadzonych prezes Zdzisława Sobiegraj przedstawiła porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012, dyskusja i głosowanie
 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2012, dyskusja i głosowanie
 4. Przedstawienie opinii przez Komisję Rewizyjną
 5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Przedstawienie tymczasowego planu działalności
 8. Przedstawienie prowizorycznego budżetu na rok 2013
 9. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski, dyskusja.

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Realizując punkt drugi obrad wiceprezes p. Małgorzata Kuliberda odczytała sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej za rok 2012. Poddane głosowaniu sprawozdanie przyjęto jednogłośnie (uchwała nr 1) . Oddawane głosy wszystkich głosowań liczyła p. Elżbieta Wróbel.

Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2.

W punkcie trzecim obrad prowadząca poprosiła p. Małgorzatę Sikorę, skarbnika Stowarzyszenia, aby zapoznała obecnych ze sprawozdaniem finansowym Zarządu za rok 2012.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 3.

 

Realizując punkt czwarty, piąty i szósty obrad Ewa Skoczylas przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2012. W głosowaniu za przyjęciem sprawozdania finansowego (uchwała nr 2) jedna osoba wstrzymała się od głosu – p. Marzanna Plaskacz. W głosowaniu za udzieleniem zarządowi absolutorium (uchwała nr 3), również p. M. Plaskacz wstrzymała się od głosu.

Dokument Komisji stanowi załącznik nr 4.

Następnie w punkcie siódmym porządku obrad prezes Zdzisława Sobiegraj przedstawiła plany działalności na rok 2013 r. , które dołączone są jako załącznik nr 5.

Plany te zostały poddane pod dyskusję i głosowanie (uchwała nr 4):

 • na temat wyjazdu integracyjnego do Zaborza

Ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania z Urzędu Miasta, trzeba skorygować wstępnie ustalony plan pobytu, a przede wszystkim, musimy ponieść całość kosztów. P. Anna Kaczorowska i p. M. Plaskacz zgłosiły protest co do sfinansowania części kosztów ze składek członkowskich, jednocześnie wskazując możliwość wykorzystania funduszy z posiadanych darowizn. Chęć udziału w wyjeździe wstępnie zgłosiło 15 osób.

 • co do planowanej wymiany ze stowarzyszeniem w Zbąszyniu

Z powodu nikłego zainteresowania wyjazdem, a później przyjęciem gości ze Zbąszynia /zgłosiły się dwie osoby/ prawdopodobnie nie dojdzie do skutku.

 • na temat obchodów Dnia Reumatyzmu

Zaplanowano wystąpienie z prośbą do dr Tomasza Janusika o wygłoszenie wykładu.

 • Nordic walking

PW celu aktywizacji ruchowej naszych członków padła propozycja spotkań na świeżym powietrzu i uprawiania nordic walking. Gotowość do wspólnego aktywnego relaksu zgłosiło 10 osób.

W punkcie ósmym prezes p. Sobiegraj przedstawiła prowizoryczny budżet stowarzyszenia na przyszły rok. Ponieważ wielu członków od chwili złożenia deklaracji nie opłaciło ani jednej składki, bądź w okresie istnienia stowarzyszenia dokonało jednorazowej wpłaty i na tym zakończyło aktywność w stowarzyszeniu, nie możemy liczyć na duże wpływy ze składek. Założony przychód stowarzyszenia w kwocie 2500 zł. przyjęto jednogłośnie (uchwała nr 5).

Pani M. Plaskacz mając wątpliwości, od kiedy nowo wybrany zarząd ma prawo do działania, prosiła o wpisanie do protokołu, iż nie ponosi odpowiedzialności za sprawy podlegające skarbnikowi od momentu złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji , do potwierdzenia wpisu nowego zarządu w KRS.

Podczas zebrania doszło do burzliwej dyskusji na temat rozliczeń finansowych, prowadzonej księgowości stowarzyszenia od początku jego istnienia. Głos zabrali m. in. : p. A. Kaczorowska, p. M. Plaskacz, p. Z. Sobiegraj, p. K. Sikora, p. E. Skoczylas oraz jako głos rozsądku – p. M. Kuliberda i p. W. Caban studząc rozgorączkowanych dyskutantów.

W związku z informacją o likwidacji Zespołu do Spraw Transportu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Anna Kaczorowska przygotowała list do prezydenta naszego miasta p. Krzysztofa Matyjaszczyka z prośba o informację w jaki sposób po tej zmianie zostanie zorganizowany transport osób niepełnosprawnych. Zebrani zaakceptowali treść listu i zostanie on przekazany do Urzędu Miasta.

Na tym zakończono obrady V Walnego Zebrania Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków.

 

 

lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa