Archive for Luty 2nd, 2020

11 lutego 2020 Światowy Dzień Chorego

12 11 luty

Bezpłatna Rehabilitacja

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU BEZPŁATNEJ REHABILITACJI

Nasza Przychodnia Sp. z o.o. zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnej rehabilitacji w ramach projektu „Program rehabilitacji leczniczej w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni w Częstochowie i powiecie częstochowskim, w poradni Nasza Przychodnia”, numer WND-RPSL.08.03.02.-24-00F5/19 realizowanego przez Nasza Przychodnia Sp. z o.o. z siedzibą Al. Wolności 46, 42–217 Częstochowa, informujemy, że w programie udział mogą wziąć:

Pacjenci:

  • mieszkańcy województwa śląskiego – aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia w wieku 50-59 lat w przypadku kobiet i 50-64 lat w przypadku mężczyzn,
  • osoby z rozpoznaniem choroby przewlekłej lub zapalnej układu kostno-stawowego lub mięśniowego,
  • osoby, które nie korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu.

Kompleksowa rehabilitacja obejmuje:

  • pierwszą wizytę lekarską u lekarza specjalisty w dziennie rehabilitacji,
  • pierwszą poradę fizjoterapeutyczną,
  • stworzenie Indywidualnego Programu Rehabilitacji (IPR) dostosowanego do stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzeb,
  • 15 dniowy cykl zabiegów rehabilitacyjnych określonych w IPR,
  • drugą wizytę u lekarza rehabilitacji w ciągu tygodnia po ukończeniu IPR,
  • drugą poradę fizjoterapeutyczną realizowaną po 2 miesiącu od ukończenia IPR,
  • kontrolną wizytę u lekarza specjalisty w dziennie rehabilitacji po 2 miesiącu od ukończenia IPR.

W trakcie rehabilitacji biorący w projekcie Pacjenci wezmą także udział w szkoleniach w zakresie: edukacji zdrowotnej, psychoedukacji oraz dietetyki.

Chętnych do uczestnictwa w programie prosimy o kontakt pod nr tel.:534-642-537 w godz. od 8.00 do 17.00.