Nadzwyczajne Walne Zebranie

Prezes Zarządu Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków

Wanda Kołodziejczyk – Miklus

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie na dzień 15.01.2020

I termin 16:oo

II termin 16:30

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze