Spotkanie z panią kierownik z PFRONU.

IMG_20190313_163805To spotkanie odbyło się na zebraniu w dniu 13.03.19

Naszym gościem była Pani Agnieszka Romańska.

która zapoznała naszych członków z możliwościami uzyskania pomocy finansowej ze środków

PFRON

Bardzo dziękujemy