Akt Nadania Godności Członka Honorowego

Na ostatnim zebraniu członków Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków które odbyło się 8 sierpnia 2018 został przekazany na ręce Pani Małgorzaty Sikora Akt Nadania Godności Członka Honorowego.