III Walne Zebranie Członków

W dniu 16 marca 2012 r. zostało zwołane III Walne Zebranie Częstochowskiego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków mające na celu podsumowanie działalności w 2011 roku, wyłonienie nowych władz oraz przedstawienie planów na rok 2012.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.

Tutaj można zapoznać się z treścią protokołu z zebrania